Sporen van de oorlog


Monumenten    Borden    Rondleidingen


Stichting Sporen van de Oorlog, Mill

http://www.stichtingsporenvandeoorlog.nl/

De stichting "Sporen van de Oorlog" is in het leven geroepen,
om de restanten van het gevecht en de vele monumenten voor Mill
en zijn nageslacht te bewaren en te verzorgen.

Maar dit is niet het enige wat de stichting doet.
Zo verzorgde zij tot mei 2005 de jaarlijkse herdenking te Mill
in het 1ste weekend na de 10de mei.
Na 2005 zal dit samen gaan vallen met de 4 en 5 mei herdenkingen,
zoals deze ook elders in het land plaats vinden.

Verder verzorgt de stichting ook de informatie over het gevecht aan belangstellenden. Dit zijn scholen, stichtingen, groepen, bedrijven, defensie, etc etc.Dit kan de stichting via rondleidingen, lezingen, combinaties hiervan en verdere speciale verzoeken.

Zo zullen in de maanden april en mei een aantal scholen worden rondgeleid door de vrijwilligers.

Om dit levendig te houden, heeft de stichting de afgelopen jaren veel energie gestoken in een museum kazemat, met daarin 2 poppen. Vele vrijwilligers hebben er voor gezorgd, met hun creativiteit, dat er nu een sprekend voorbeeld is, hoe de soldaat in 1940 de kazemat bemande. De vrijwilligers zorgden voor stroom, glas, poppen, de kleding, de uitrusting en de mitrailleur.

Maar een van de  belangrijkste gebeurtenissen vond plaats in het weekend van 14 en 15 mei 2005: de laatste herdenking oude stijl en een tentoonstelling. Door medewerking van gemeente Mill, de Koninklijke Landmacht, re-enactors, verzamelaars, vrijwilligers, etc etc werd dat weekend groots en indruk wekkend afgesloten.

 

Voorbeelden uit het verleden:

 

Onderhoud en behouden van de monumenten en restanten

Monumenten Borden

Links het monument opgericht door Menno van Coehoorn. Helaas ligt het monument en de verbogen rails verkeerd, maar geeft een goede indruk.

Rechts de uitgegraven restanten van de asperges, waar de trein opgeknald is.

 

   

Links het monument op het 3 Ri plantsoen en rechts de plaquette te Tongelaar van 6RI.

 

Oprichten van monumenten ter nagedachtenis

    

Links het 3-20RA monument met de luitenant Robbe Groskamp en de kanonier van Kampen, vergezeld door SPO leden Sweens en Boffen. Dit monument ligt aan de Dellenweg, daar waar de midden batterij gestaan heeft.

Rechts de kazemat van de sergeant Blokland, dat thans de museum kazemat geworden is.

 

Verzorgen van de herdenking

Impressie van een van de herdenkingen.

 

Verzorgen van rondleidingen aan scholen en scouting Rondleidingen

     

Diverse scholen uit de gemeente Mill laten jaarlijks hun groepn 8 een rondleiding krijgen in overleg met de stichting. De meeste scholen koppelen dit aan hun WO II thema tijdens de geschiedenis lessen. 

Ook vele scouting groepen maken tijdens hun verblijf in Mill gebruik van deze rondleidingen.

 

Verzorgen van rondleidingen voor de gemeente tijdens de Open Monumentendag

 Rondleidingen

 

Uitleg bij de oude ligplaats van de brug over het kanaal (Langenboomseweg) en de mijnenvelden rondom 't Hof.

 

Uitleg bij het ANWB-bord met de kaart van het kanaal aan het 3RI plantsoen.

 

Idem.

 

Speciaal voor de gelegenheid waren (orginele en replica) kostuums gehuurd en geleend, om de dag bijzonder te maken. 

 

Links ziet u Rob Berends in het leren motor pak van 2RHM (Huzaren Motorrijders).

Rechts ziet u ludwig van Dijk in het infanterie grijs.

 

Gesprekken en vragen onderweg door de vele belangstellenden, zoals deze oud-strijder van de luchtafweer te Amersfoort, die speciaal op de fiets gekomen was.

 

Eindpunt van de rondleiding: Kazemat S-538, kazemat van Blokland.

 

Rondleidingen algemeen

Rondleidingen

   

   

Voor de rondleidingen maken de vrijwilligers gebruik van oude foto's, maquettes en tekeningen, om zo het publiek duidelijk te maken, wat er gebeurd is, welke sporen er nog steeds terug te vinden zijn en waarvoor alles diende.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, neemt u dan gerust contact op met ons.

 

Historisch onderzoek

Binnen de stichting zijn diverse werkgroepen, waaronder de wekgroep voor de herdenking en de historische werkgroep. 

Binnen de laatste werkgroep zijn de heren Berends, Boffen, van Dijk en Sweens actief, om alles boven water te halen, wat er maar te vinden is over het gevecht. Dit kan varieren van een brief, gevechtsverslagen, bodemvondsten, tot aan daadwerkelijke opgravingen.

Rob Berends en Ludwig van Dijk bij de door hen uitgegraven asperges, waar de trein dus daadwerkelijk op ontspoord is.

 

Links een orginele blinde in bezit van de stichting en rechts een bodemvondst van een stang voor een prikkeldraadversperring.

(foto's uit het archief van SPO en haar leden)


Gastenboek E-mail