Rondleidingen


Monumenten


Voor algemene informatie
en eerdere rondleidingen klik
Hier


 

Rondleiding 10 mei 2015

 

 Op 10 mei 2015 was het 75 jaar geleden, dat het gevecht bij Mill plaats vond.

Daarom organiseerde Stichting Sporen van de Oorlog uit Mill een 3-tal rondleidingen.
De rondleiding werd kort met een kleine lezing vooraf ingeleid.
Dit vond plaats bij de maquette in de bibliotheek.
Daarna namen de gidsen de bezoekers mee langs diverse locaties, waar de gevechten hebben plaats gevonden enontdekten de nog aanwezige sporen
(zoals de kazematten, asperge opstelling en een loopgraaf).
Soms ook in de huidige situatie met de vele foto's van toen.

 

Op de volgende tijdstippen werd er gestart vanuit Myllesweerd (tegenover de kerk) te Mill:

11.30 uur     5 km     door Wabe en Willy
12.15 uur     8 km     door Ludwig             
13.00 uur     5 km     door RenÚ en Carel

Het geheel werd ondersteund door de re-enactment vereniging van
VHM Nederland Paraat, Rob en Georg.
Zij hebben op de ontsporinglocatie en kazemat S-540 uitleg gegeven in hun uniform.
Niet alleen over de locatie en gebeurtenissen, maar ook over de kazematten,
de uitrusting en vergelijkingen met andere gevechten. een waardevolle aanvulling.

Ben en Theo zorgden voor uitleg in de kapel. Meestal is deze niet open tijdens de
normale rondleidingen, dus dit was weer een mooie kans om de kapel van binnen te zien.

Via de 5- en 8 km route werden de volgende punten aangedaan:

ontsporinglocatie, kazemat Blokland, kazemat S-540, de kapel, locaties houten bruggen,
Langenboomseweg en kazemat B-537 achter 't Hof.

De 8 km groep heeft ook nog de Koestraat, CP MC-I-3RI, loopgraaf in het bos,
gehucht Bruggen en kazemat restanten G-546 aangedaan.

 

Impressie van de gelopen routes en presentaties:

(Foto's gemaakt door Sa´ma)

 
Groep 1 uitleg in de bibliotheek bij de maquette door Wabe en Willy.


Groep 2 uitleg in de bibliotheek bij de maquette, met kinderen
op een stoel om het goed te kunnen volgen.
Goed dat er nu een kap over de maquette staat, niet alleen ter
Bescherming, maar ook als houvast voor de kleinere bezoeker.


Nieuwenhofseweg uitleg over de houten bruggen.


Uitleg over de werking en nut van asperges door Georg.


De oorspronkelijk locatie van de ontsporing.
 

 
Uitleg over de loopgraven en het nut hiervan.

              
Links op de Koestraat om de toestand van de burgerij te bespreken en daarna
de strijd om de CP MC-I-3RI.
Rechts de route door het bos om de wal met loopgraven te volgen en de route
van de Duitse troepen richting de kapel.


De kapel.


B-537 achter 't Hof.


Uitleg, ook aan de allerkleinste, over het leven in en rond de kazemat
door Rob.


Rob nam diverse onderdelen van een kazemat mee. Hij heeft ervaring
met restauratie en kon dus de lastige vragen beantwoorden.
Het bouwsel op de kazemat is niet van hem, maar een van de vele
kunstwerken Herdenken Bevrijding 75 jaar....

 
Kist met persoonlijke uitrusting.


Schietgatluik, kistje voor telefoon, tas voor M20 trommel en affuit.


 Groep 3 o.l.v. RenÚ en Carel klaar voor de uitleg.


Maquette ondersteunt het verhaal over het ontwerp van het kanaal
en de kazematten.


Mocht u even vergeten zijn waar we zijn....


kazemat S-538 van de sergeant Blokland.
De kleine man wist deze makkelijk te vinden: er staan
poppen in om de situatie uit te beelden in deze benauwde
gevechtsruimte, en die poppen kende hij wel...

      
Even een kleine update van de gelopen route en wat we onderweg zijn tegengekomen,
om daarna naar het monument te lopen.
Bij het monument lagen nog de bloemen en kransen van de herdenking van 4 mei 2015, welke
nog steeds veel mensen trekt, zowel kinderen en kleinkinderen van de oud-strijders, als
de burgerij van Mill. Dit geeft aan, dat de verbondenheid van toen nog steeds te vinden is.
Het monument draagt de namen van de gevallen militairen en burgers van 10 en 11 mei 1940,
alsmede de gewonden en opruimers van de mijnenvelden/ munitie, die later gestorven zijn.

 


Rondleidingen

Algemeen

Niet alleen voor of namens de stichting geef ik rondleidingen en lezingen. Maar ook op verzoek verzorg ik ze voor stichtingen, groepen en andere ge´nteresseerden in het gevecht.

Deze rondleidingen heb ik niet kunnen geven, zonder al de gesprekken met oud-inwoners en oud-strijders. Door deze gesprekken kan ik meer diepgang verzorgen, maar het belangrijkste is, dat de gaten in het verhaal steeds weer beter ingevuld kunnen worden. Zo kan er een beter beeld geschetst worden te velde en tijdens de lezingen.

  

Foto genomen tijdens een gesprek op locatie met de (inmiddels overleden) sectiecommandant 6-Veld, 6e batterij, de heer de Zeeuw. Hij staat voor zijn inkwartieringsadres in de Gagel, nabij zijn opstelling richting het gehucht Bruggen.

 

Hierna volgen een aantal impressies van de diverse rondleidingen en lezingen. Niet allemaal zijn ze genoemd, maar de rondleidingen en lezingen zijn verzorgd voor o.a. VVV-Mill, diverse scoutinggroepen, boerenverenigingen, Documentatiegroep '40- '45, Stichting Forten en Stellingen, de Luchtmacht, de Landmacht en vele anderen.

Door alle groepen te bekijken, krijgt men een indruk over de diverse locaties, die worden aangedaan, of aangedaan kunnen worden. Want de rondleiding is afhankelijk van de tijd, de interesse en voor welke leeftijd. Want soms zijn de locaties voor de wat minder validen moeilijker te bereiken. Zo hebben we in het verleden bussen en fietsen gebruikt, om iedereen de gelegenheid te geven binnen hun vermogen en de tijd, zo veel mogelijk van hun gading te hebben gezien.

Familie Bleeker

In april 2013 bezocht de familie Bleeker de locaties waar de luitenant Bleeker  gevochten heeft en waar hij na de gevechten terug is geweest. Daarvan had hij verslag opgemaakt.

 

   

   

 

Documentatiegroep '40 - '45

In 2002 verzocht de Documentatiegroep om een rondleiding. Dit was een deel van hun programma, dat in het teken stond van het gevecht.

Na een lezing van de bekende militair historicus E.H. Brongers (*), werden de leden verdeeld over twee groepen. de ene ging mee met Brongers, de andere met mij.

(*)Schrijver van o.a. de Opmars naar Rotterdam, waarin Mill uitvoerig in wordt besproken.

Tijdens deze rondleidingen zouden wij onderweg weer bij elkaar komen. Maar toen wij op locatie kwamen, was de andere groep al lang op ons aan het wachten. Nadat ik mijn verhaal had beŰindigd, kwam de heer Brongers naar mij toe. Hij gaf aan, dat ik de rondleiding voort kon zetten en benieuwd was naar mijn verhaal. Aan het einde kreeg ik mijn grootste compliment, die ik kon krijgen t.a.v. Mill 1940 door de heer Brongers: Jij weet er meer vanaf dan ik, je bent een autoriteit op dit gebied.

De groep bij de "Maria" kapel , de voormalige ru´ne, die in het geheel in de hoofdstelling was op genomen en waarin een mitrailleur was opgesteld.

Uitleg over de loopgraven en de verbindingspost in de schuur (verdwenen).

De locatie van de waarnemersboom van 3-20RA.

De Langenboomseweg: foto's vergelijken van toen en nu. Aansluitend werd kazemat B-537, die in de boekwerkjes van de heer Brongers wordt omschreven als verdwenen, bezocht.

Uitleg over het kanaal en zoals het geheel er uit had moeten zien van de Belgische grens tot aan de moerassen bij Grave.

De werking van de asperge hindernis in de spoorlijn, thans het monument bij het kanaal.

Dankwoorden aan de heer Brongers, de heer Punt (sergeant van een van de voorposten) en mijzelf door de organisator Andre.

Andre bedankt voor deze gelegenheid!!!!

 

 Scholen uit Mill e.o.

In groep 8 behandelen de meeste basisscholen de Tweede Wereldoorlog. Vele onderwerpen komen aan bod. In Mill worden de klassen van de scholen in Mill en uit de omliggende dorpen, door hun leraren meegenomen, om naar de rondleiders te luisteren. Wat voor hen zeer tastbaar is, zijn de daadwerkelijke sporen. Maar ook ede verhalen, die zij van hun grootouders hebben gehoord, krijgen tijdens deze rondleidingen meer betekenis. Zeker als de grootouders op een,of in de nabijheid, van de locaties wonen of gewoond hebben.

Maar ook ander scholen, zoals de basisschool uit ottersum, hebben een rondleiding gevolgd. Wat hun "binding" is, is dat de eerste acties om de pantsertrein in Mill te krijgen, op hun grondgebied heeft afgespeeld (Brug van Gennep).

     

Bij het ontsporingmonument.

Vooral de maquettes zijn voor de kinderen heel interessant. Het brengt het geheel nog meer tot leven en maakt de situatie, die er soms niet meer is, heel duidelijk.

Wat heel leuk is, zijn de vragen die gesteld worden. Zaken, die voor volwassenen duidelijk zijn of juist niet bij volwassenen op komen, komen aan bod. Soms zijn er ook klassen, die het nauwelijks interesseert. Maar ja, dat is het risico.

 

Open Monumentendag

Op deze dag zijn er twee rondleidingen geweest, die door Rob Berends en mij zijn verzorgd in authentieke uniformen. Voor mij was het een warme dag, maar voor Rob een nog warmere. Hij liep in het uniform van de Huzaren Motorrijders (uniform met leren motorpak), terwijl ik alleen maar in het infanterie uniform liep.

   

 

Links: Huzaren Motorrijders
Rechts: Infanterie uniform

 

De start van de rondleidingen op het I-3RI plantsoen.

 

Idem

Uitleg over de vroegere loop van de Langenboomseweg, de brug en het lot van de "Burgemeesters" woning.

Gesprekken en vragen onderweg door de vele belangstellenden,
zoals deze oud-strijder van de luchtafweer te Amersfoort,
die speciaal op de fiets gekomen was.

Het meest gebruikte eindpunt: de kazemat van Blokland. Hier sneuvelde de sergeant Blokland. S-438 is ingericht als museumkazemat. Deze is ook te bezichtigen zonder de rondleiding.

   


Gastenboek E-mail