Duitse gevallenen


254e Divisie    Duitse gevallenen   


Algemeen

Kort nadat de eerste Duitse soldaten sneuvelden, werden zij zo snel als het kon, afgevoerd van de opmarsroutes.

Zo heb ik met iemand uit Ven-Zelderheide gesproken, die een gebeurtenis beschreef. Een aantal vrachtwagens en karren verplaatsten zich terug naar de grens. Toen deze naderbij kwamen, zag hij een aantal voeten onder een zeil uitsteken en ook de uniformkleuren van de Duitse soldaten.

De route was tegengesteld aan de route, dan die de aanvallende troepen gebruikten.

Dit gebeurde een aantal malen op de 10e mei 1940.

 

Een aantal jaren kwam ik een stuk tegen, dat een gebeurtenis, zoals hierboven beschreef. Het doel was, de onervaren troepen niet te confronteren met de negatieve tekenen van de Nederlandse weerstand.

Maar dat dit niet overal gebeurde, is te zien op de vele foto's van veldgraven en kleine zogenaamde Heldenbegraafplaatsen. Zo een begraafplaats heeft, totdat alle gesneuvelden of naar Duitsland of later naar Ysselsteyn zijn gebracht, bij Mook gelegen. Hier waren vele Duitsers herbegraven of begraven na het gevecht bij Mill.

 

(foto's uit archief van Sporen van de Oorlog)

 

Te Mill hebben enkele Duitse gevallenen ook een tijdelijk graf gehad op de begraafplaats, waar een aparte hoek was ingericht. Hier zijn bijvoorbeeld de gesneuvelden aan de Koestraat, die daar een tijdelijk veldgraf hadden gekregen, naar toe gebracht.

Ook nabij de ontspoorde pantsertrein, zijn aan de overzijde van het kanaal, bij het bosje, vijf Duitsers begraven geweest.

 

(foto's uit archief van Sporen van de Oorlog)

 

 

 

Na de oorlog zijn de in Nederland gesneuvelde Duitsers van alle kerkhoven gehaald en herbegraven te Ysselsteyn. Rechts achterin, in het vak AP zijn enkele te Mill gesneuvelde Duitsers begraven.

De grafaanduiding bestaan uit een granieten kruis, met daarop uitgebeiteld de voor- en achternaam, de rang, de geboorte en sneuvel datum in het horizontale gedeelte van het kruis. Aan de voet staat het  nummer en de lettercode van het graf. Hierdoor is een graf snel terug te vinden, nadat men in het gesneuveldenboek de naam heeft kunnen zoeken.

Helaas zijn niet alle namen bekend van de gesneuvelde Duitsers te Mill. Ook het aantal is moeilijk te herleiden. Dit komt mede door de tegengestelde aantallen, die genoemd worden in de diverse rapportages door het bataljon, het regiment en als laatste de divisie. Maar geschat wordt, dat van de eenheden, die daadwerkelijk te Mill zijn ingezet, een kleine 150 tot 200 zijn gesneuveld.

Vele zijn door direct vuur gesneuveld, dat afgegeven werd door de bemanningen van de kazematten in bijvoorbeeld het vak van I en II-481RI. Maar ook zijn er veel Duitsers gesneuveld in de mijnenvelden, ondanks dat vele bekend waren of zeer makkelijk te herkennen waren door droog gras, of dat 6CP niet op tijd de waarschuwingsbordjes kon weg halen. Na de gevechten zijn Nederlands krijgsgevangen, tegen de regels in, aangewezen om gesneuvelde Duitsers uit deze mijnenvelden te bergen. Zo is bijvoorbeeld J.J. Maas gesneuveld bij het bergen van Duitsers aan de Langenboomseweg.

Een van de Duitsers die in een mijnenveld in gesneuveld, is Hauptman H Mirlach.


254e Divisie    Duitse gevallenen   


 Gastenboek E-mail