Burgerij Mill


 

Verhalen en belevenissen van de burgerij

 

Om voor mijn onderzoek een duidelijker beeld te krijgen en om mijn maquette zo volledig te kunnen houden, ben ik vele oud-strijders gaan interviewen. Maar hun beeld is vaak wat beperkter, dan die van de (toenmalige) inwoners. Daarom heb ik vele inwoners van toen gesproken. Velen leven helaas niet meer. Daarom wil ik de "jongere" generaties graag hun verhalen laten lezen.

Hieronder heb ik enkele stukjes uit de interviews geplaatst. Niet iedereen kon antwoorden geven op mijn vele vragen. Dat was ook niet erg, want niet iedereen heeft het zelfde mee gemaakt, of gezien en soms was het gewoon te lang geleden. Maar zij hebben er wel aan bijgedragen, dat de zwarte vlekken in het onderzoek, steeds kleiner werden.

Via deze weg wil ik hen dan ook bedanken, want zij hebben een grote bijdrage geleverd!

Vragen o.a. die gesteld zijn:

-Beschrijf de woning en de directe omgeving (t.b.v. nabouwen op maquette),
-Beschrijf de stellingen/ onderkomens,
-Wat is er gebeurd tijdens de gevechten of de evacuatie,
-Locaties gesneuvelden en de toestand waarin zij zijn gevonden,
-Verblijf krijgsgevangenen,
-etc.

Hieronder staan stukken uit de verslagen, met daar boven de naam en het toenmalige adres met woonplaats.

 

Marinus Schraven
Peel (Middenpeelweg) Zeeland

"Nabij de boerderij, op de gemeentegrens, lagen de loopgraven met hun kleine heuveltjes. Deze hadden kleine kijk/ schietsleuven met zicht op de Jagersweg."


Voorbeeld van een overdekte post

"Jan van de Staay was ingekwartierd bij Koos van Lanen in de Princepeel. Later is hij krijgsgevangene gemaakt."

"Een granaat van ongeveer 30cm lengte en 10cm doorsnee kwam door het dak van ons huis. Maar deze was zijn kracht kwijt. Hij viel op de hooizolder zonder te ontploffen. Omdat mijn broer bang voor brand was, pakte hij hem op en smeet hem naar buiten. Hij was flink heet."

Jan van de Boom
Dorpsstraat 50 Langenboom

"In de schuur stond een keukenwagen en in de loopgraven was een Rode Kruis post."

"Bij ons was de luitenant kees Leijten ingekwartierd."

"Toen wij moesten vluchten naar de familie GabriŽls in Loosbroek, reden wij met de auto langs vele mensen die wij kenden. Wij zagen Toontje Smits met zijn vrouw, die een handkarretje mee trokken. Ik vergeet dat nooit meer."

 

M Christiaans
Gasthuisstraat B16 Langenboom

"Onder de rij beuken stonden drie keukenwagens, die hun eten brachten naar de barakken te Mill. Het waren kleine wagens met een paard. Ook was daar buiten het personeel van de keukenwagens (man of 25, uit de barakken van Langeboom), ook de kapitein dierenarts, die bij ons ingekwartierd was. Verder stond er een foeragewagen."

"Pas op ons evacuatieadres in Nistelrode, Donzel A88, zagen wij de eerste, goed bewapende Duitsers."

Wim van Tienen
St. Hubert

"Tot 1939 hadden wij 18 soldaten in huis. dat waren o.a. soldaten van der Woude, Jansen (1), Jansen (2), de Jong en van Breda. Verder de sergeanten Ganesen, Berbers en de Graaf. Berbers was de fourier. Zij hadden hun post bij van der Broek op de Rooyendijk."

"De Duitsers maakten hun eerste stop bij de achterdijk, bij pasoor Jacobs. daarna gingen zij richting Mill. Ze droegen geweren."

Toon van Ras
Achterdijk St. Hubert

"Ik was daar als boerenknecht bij de familie Johan peters. Bij A van der Broek was een post voor de brugbewaking. Bij het opblazen leek het of er verraad in het spel was, misschien door NSB-ers."

"De Duitsers kwamen vanaf Haps door de weilanden naar de Achterdijk, lopend met geweer en bepakking."

L. Vloet
Heufseweg 9

"Ik moest samen met mijn moeder en mijn oudere en jongere zuster naar de boerderij van de Familie van Lanen (Koestraat). We staken de spoorlijn over (waren een doelwit, wisten wij veel). We moesten navraag doen over het tijdstip en de locatie van de evacuatie. Mijn vader was met twee jongere kinderen thuis gebleven. Later hoorde ik, dat ze in de loopgraven hebben gezeten. Hij deed dat, omdat wij niet meer naar huis kwamen. We mochten niet meer terug van de familie van lanen. het was te gevaarlijk. Tot 11 mei hebben wij o.a. met de familie van lanen in de kelder gezeten."


De boerderij van de familie van Lanen

"Doordat de pantsertrein was ontspoord kon niemand uit de buurt weg. Ook Jan Noest van spoorhuis 35, blokhoofd, niet."

"Bij de spoorovergang over de Nieuwenhofweg was een Nederlandse wachtpost. Bij ons liep een loopgraaf langs de kippenkooi. Ook aan de ander kant van de weg, achter het weiland lagen loopgraven."


De boerderij van de familie Vloet is te zien aan de horizon.

"Mijn oudere zus heeft aan de Heufseweg een gesneuvelde soldaat gezien, ze durfde niet verder. Om bij van Lanen te komen, heeft ze een omweg genomen. Zelf heb ik geen Duitsers gezien, wel veel schoten gehoord."


Heufseweg locatie gesneuvelde soldaat

.

W. Vloet- Selten
Heufseweg 9

"Rond ons huis en op het hoge veld tegenover ons huis lagen loopgraven. Op een gegeven moment moesten we ons huis uit, omdat er geschoten werd. Wij kwamen in de loopgraaf terecht. Daar moesten wij van de Nederlandse soldaten dekking zoeken. Zelf zaten ze in de nissen. Wij bleven daar."

"We zagen de eerste Duitsers bij ons in de tuin, in de loopgraaf. Zij zeiden niets en wij ook niet. Later zagen we ze ook op het hoge veld."

"Wij moesten vluchten naar Uden, maar dat ging niet. de Duitsers kwamen uit de richting van Uden. Wij bleven samen met de families Henst, Jillesen, van Lanen en Meulepas achter."

"Van de gevechten hebben we niet veel mee gekregen, wel veel schoten gehoord. Wel zagen we ineens Duitsers omhoog komen en weer verdwijnen. Van mijn man heb ik na de oorlog gehoord, dat er wel een gesneuvelde in de tuin nabij van Lanen een Duitser een doodsstrijd heeft gehad. Ze hadden gezien, hoe de soldaat de tuin had om gewoeld. Zelf heb ik die gelukkig niet gezien."

"Er waren ook Nederlandse wachtposten aan de Nieuwenhof weg, zowel bij de overgang over het kanaal, als bij de spoorwegovergang."

"We zagen Nederlandse krijgsgevangenen langs de spoorlijn lopen. Ze kwamen uit de richting van Thelosen."

Schuur met sporen van afketste kogels en scherven. Hoek Nieuwenhofseweg en Heufseweg. Schuin hier tegen over woonde de familie Vloet. Waarschijnlijk zijn het Duitse kogels geweest, omdat aan de andere kant de Nederlandse troepen onder de leiding van de luitenanten van Eekelen en van Velden lagen.

H. van de Ven
Driek Damenweg B1

"Wij zijn naar Mariaheide geŽvacueerd. De eerste Duitsers zagen wij in Uden. Zij waren op weg naar Veghel. We zagen veel paarden en zwaar geschut. Thuis hadden wij paarden op stal gekregen van de Nederlanders"

"We hebben een dode Duitser gezien toen wij naar huis gingen. Dit moet bij de wal zijn geweest. Die is er nu niet meer, nu zijn daar de Kuilen. Hij was door zijn helm geschoten en had zijn handen op het stuur van zijn motor. Meer kan ik mij niet herinneren."

J. Verhoeven- Selten
Berkhof C8

"De eerste Duitsers (2) zagen we thuis (Berkhof). Ze liepen richting de Bus. Ze hebben bij ons gegeten en ze waren heel netjes. Ze waren schijnbaar achter gebleven."

"Bij van Hoof in een droge sloot zagen we een gesneuvelde Nederlander. Hij had gras in zijn geklauwde handen."

"Wij zijn uiteindelijk gevlucht naar Uden bij de familie Heijmeriks."

van Doorn
Langenboomseweg

"Wij zijn gevlucht met de hele buurt."

"Bij ons stonden kanonnen aan de Hendriksweg en aan de Dellenweg. Er waren loopgraven en alle soldaten in de buurt waren voor de kanonnen."

 

 


Gastenboek E-mail